Gazeta PNL (Dhjetor, 2019)

Veprimtari të shkollës qendër komunitare (2019)

Veprimtari të shkollës qendër komunitare (2018)

Veprimtari të shkollës qendër komunitare (2017)

Veprimtari të shkollës qendër komunitare (2015-2016)