Klubi “Youth Club”

Tema: Diskutim me autoren Vera Bekteshi në Muzeun e Gjetheve Periudha: Tetor,2019 Aktiviteti u zhvillua në sallat e Muzeut të Gjethes. Në të ishte e ftuar Vera Bekteshi, një autore e librave të shumtë për komunizmin. Ajo ndau eksperiencat e saj si  një fëmijë e rritur...

Editoriali i gazetës

“Petroninasit”, në një realitet të merituar dhe të shumëpritur Ka krijuar një kulturë të re pune dhe komunikimi, së pari me këshillin pedagogjik dhe më pas me nxënësit, prindërit, dhe komunitetin. Mundëson kushte që të gjithë nxënësit të arsimohen në bazë të mundësive...

Teknologjia dhe shkenca

Eksperimente fizike të kryera nga nxënësit e PNL Në Petro Nin, fizika është një lëndë të cilës i jepet shumë rëndësi, që nga baza teorike deri tek ajo praktike. Për këtë arsye, në kuadër të disa tematikave të marra e të shpjeguara nga mësuesit e fizikës së shkollës,...