10 tetor ne diten e shëndetit mendor. Ne ketë takim morën pjesë nga grupi i shëndetit të shkolles dhe nje pjesë nga senati.