Veprimtari të shkollës qendër komunitare (2018-2019)





Veprimtari të shkollës qendër komunitare (2017-2018)





Veprimtari të shkollës qendër komunitare (2016-2017)





Veprimtari të shkollës qendër komunitare (2015-2016)