Gjimnazi "PetroNiniLuarasi"

Njoftime/Aktivitete

NJOFTIME

Këtu do të gjeni të gjitha njoftimet nga viti 2018 e deri më sot.

27/11/2020
Njoftim për vazhdimësinë e mësimit

Në zbatim të urdhërit të dy ministrive dhe shtojcës së udhëzuesit për vitin shkollor 2020-2021 erdhi miratimi i MASR për zbatimin e skenarit 2
1. Programi, plani dhe ngarkesa nuk ndryshojnë 2. Me propozim të DPAP dhe miratim të MASR në shkolla të ndryshme do zbatohet skenari 2 3. Vlerësimi i nxënësve do bëhet vetëm në ditët që janë prezent në shkollë. 4. Mësuesit e lëndëve Shoqëria dhe mjedisi, Arte, Teknologji dhe TIK, Edukim fizik, nuk zhvillojnë teste por detyra përmbledhëse me shkrim ose me gojë 5. Me kërkesë të prindërve nxënësi mund të rrijë online në çdo javë duke ndërruar grupin 6. Brenda ditës premte në çdo javë raportohet gjendja në shkollë propozohet mësimdhënia merret miratimi dhe njoftohen prindërit. 📚Shkolla jonë është pjesë e 2.2 (shkollë me nje turn dhe nr i madh nxënësish) Varianti A

Njoftim mbi kalendarin e olimpidave 2020-2021

http://arsimiparauniv ersitar.gov .al/udhezues-vjetor-i-zhvillimit-te-olimpiadave-2020-2021/

Këshilli i prindërve

17 nëntor 2020 U zgjodh kryetari i këshillit të prindërve për vitin shkollor 2020-2021 z Sokol Konomi

Qeveria e nxënësve

16 nëntor 2020 U zgjodh kryetari i qeverisë së nxënësve për vitin shkollor 2020-2021 maturanti ELIO LOLOÇI

SONDAZHI PËR MESIMIN ONLINE

Mar 20, 2020 | Uncategorized

Gjimnazi Petro Nini Luarasi, klasifikohet në top-listën e shkollave më të vlerësuara Evropiane

Mar 4, 2020 | Uncategorized “Petroninasit”, në një realitet të merituar dhe të shumëpritur Arsimi është investimi që ndikon thellësisht në zhvillimin tërësor të vendit, ai është një nga faktorët e rëndësishëm për zhdukjen e varfërisë, ku krijohen mjedise shkollore miqësore për nxënësit, pa...

Programet orientuese të maturës shtetërore

Nov 5, 2018 | Matura Shteterore Këtu do të gjeni programet orientuese për maturën shtetërore 2018-2019. (Klikoni në lëndën e dëshiruar për ta shkarkuar) Gjuhë-shqipe-dhe-letersi Matematikë Gjuhë-e-huaj Fizike Biologji Kimi Ekonomi Gjeografi Histori Qytetari-dhe-Psikologji...

AKTIVITETE

Aktivitetet e muajit janar 2019

Jan 9, 2019 Data: 17 janar 2019 Figura e Gjergj Kastriot Skënderbeut në pikturë dhe letërsi nga autorë vendas dhe të huaj. Departamenti i histori-gjeografisë Data: 18 janar 2019 Mbledhje me prindërit mbi arritjet dhe rezultatet e nxënësve për tremujorin e parë....

Aktivitetet e javës (17 dhjetor-21 dhjetor)

Dec 3, 2018 Datat: 19-20 dhjetor 2018 Këshillim karriere për maturat Universiteti “Epoka” Data: 21 dhjetor 2018 Spektakël me rastin e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri Senati/ grupi i aktiviteteve Të gjithë kanë të drejtë të festojnë Klubi social Përgjatë.

Dita e Shëndetit Mendor

Oct 14, 2018 10 tetor ne diten e shëndetit mendor. Ne ketë takim morën pjesë nga grupi i shëndetit të shkolles dhe nje pjesë nga senati.