Rreth Nesh

                                                                

Kurrikula jonë rigoroze sfidon nxënësit që të arsyetojnë në mënyrë analitike, të mendojnë në mënyrë krijuese dhe të argumentojnë në mënyrë kritike. Aktivitetet tona bashkëpunuese jashtëmësimore kultivojnë miqësi të qëndrueshme. Mjedisi ynë mbështetës nxit pavarësinë, forcën e karakterit dhe një ndjekje të përjetshme drejt diturisë.   Ne përpiqemi t’i sigurojmë nxënësve tanë një arsimim të kompletuar.  

Dhe ne e bëjmë.

Gjimnazi “Petro Nini Luarasi”

Një shkollë miqësore për të gjithë

 

 

Përgatisim elitën e së ardhmes.

Teuta Bracaj

Teuta Bracaj

Drejtoresha e PNL

 
Rruga Sami Frashëri, Tirane, Albania

Na ndiqni në: