Data: 17 janar 2019

Figura e Gjergj Kastriot Skënderbeut në pikturë dhe letërsi nga autorë vendas dhe të huaj.

Departamenti i histori-gjeografisë

Data: 18 janar 2019

Mbledhje me prindërit mbi arritjet dhe rezultatet e nxënësve për tremujorin e parë.

Mësuesit kujdestarë

Data: 27 janar 2018

Holokausti

Mësueset Enkelejda Mandri dhe Matilda Bektashi

Gjatë muajit

“Ata kanë nevojë për mbështetjen tonë”

vemprimtari ndaj njerëzve në nevojë dhe moshës së tretë.

Departamenti i Shkencave Sociale

Gjatë muajit

 

Kampionati i shahut

Departamenti i Edukimit Fizik

Higjena e ambjentit

Mjekja e shkollës

Dhënia e këshillave.

Leksione mbi termat si: Dentico difficilis, dalja me vështirësi e dhëmballës së pjekurisë, trajtimi dhe mjekimi i saj.

Fluori, rëndësia e marrjes së saj.

Paradontozat, shkaktarët, parandalimi dhe mjekimi i tyre.

Dentistja e shkollës

Konkursi i lëndëve shkencore: fizikë, kimi, biologji

Mësuesit e lëndëve

Aktivitete letrare

Promovim libri

Revista letrare

Mësuese Anila Shahu